Regionalny Ośrodek Enterprise Europe Network
przy Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości
we współpracy z 
zaprasza na szkolenie online

W programie m.in.:

1. wsparcie Agencji Rozwoju Przemysłu w ramach kompleksowej strategii finansowania,,
2. oferta ARP S.A. dla przedsiębiorców dotkniętych negatywnymi skutkami pandemii COVID-19, w tym:
  • pożyczka obrotowa na finansowanie deficytu w kapitale obrotowym,
  • pożyczka obrotowa na wypłatę wynagrodzeń w MŚP,
  • leasing operacyjny z karencją w spłacie dla MŚP, które wykorzystują samochody ciężarowe lub autokary w swojej działalności gospodarczej,
  • leasing operacyjny na zakup maszyn i urządzeń,
  • pożyczka dla autobusowych przewoźników pasażerskich na spłatę rat w komercyjnych firmach leasingowych.
3. składanie wniosków online na portalu klienta ARP,
4. sesja pytań i odpowiedzi.

Udział bezpłatny po wcześniejszym zgłoszeniu.
Webinarium prowadzą eksperci Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
Instrumenty finansowe ARP
w ramach Tarczy Antykryzysowej


dnia 14 kwietnia 2021 r., godz. 12
+48
http://een.ec.europa.eu